BejelentésEgy Klub
Gólyák,egyéb állatok,utak,városok élőbe live:Futások,kerékpárok,túrák

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


„Képesi FOTÓK álltal látható Komló képek!”

Látogató számláló
látotagó olvassa a lapot.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Share
Aktív Rádió (Szolnok)élő:live a nap 24 órájába zene
Nagyobb térképre váltás
KOMLÓ A FEKETE GYÉMÁNT HAJDANI FŐVÁROSA A Kelet-Mecsek gyönyörű zöld ölében fekvő Komlóról nem festenek hízelgő képet az utóbbi évek krónikái,hiszen a bányabezárásokkal az egykori több mint 32 ezer lakosú város elvesztette régi lendületét,lakóinak száma 29 ezer alá esett,az itt élők életszínvonala gyorsuló ütembe csökkent. Pedig aki Pécsről a Kaposvárra vezető 66-os úton indul el és a festői kis bányafalunál,Mánfánál nem fordul el balra a Balaton felé,hanem egyenesen halad tovább,erdőnyiladékkal,horhosokkal kísért úton érkezhet Kökönyösbe,ahol egy fákba gazdag déli városrész fogadja.De az egykori füstös város dombokra felkúszó házaival,számtalan magasba kapaszkodó lécsősorával,különös bájú szocreál épülettömbjeivel,a Kaszárnya-patak völgyében épült központjával számos kellemes meglepetést tartogat az idelátogatók számára. Központja Pécstől 19 kilométerre,Pécsváradtól - Hosszúhetényen át megközelítve - 25-re,Sásd-Mecsekpölöskén és Síkondán át is mindössze 20 kilométerre van.A város szívében lévő kis vasútállomás személyforgalmát a godisai és főként a sásdi átszállóhely,valamint a dombóvári vasúti csomópont köti össze az országos vasútvonalakkal.Gazdasági szempontból jelentős volt a bánya ma már kevéssé kihasznált nagy ipari pályaudvara Komló-Altárón.Ez a pályaudvar a városba vezető sorompótól balra látható,túl a szénosztályozó és a fürdőépület szürke tömbjein,és a keskeny nyomtávú vágányokon veszteglő rozsda-vert csillék során.A vasúti személyszállítás lecsökkent ugyan,de jelentőrégről árulkodik,hogy a Dunántúl egyik legjelentősebb kőbányája,a korábban Pannolit néven ismert Mecsek-kő Kft.is igénybe veszi. A 4499 hektár területű város,amely az ironikusan túlzó szóbeszéd szerint hét dombra épült,a megye talán legjobban parkosított települése,melyet egy bokorra való üdülőfalu vesz körbe.Észak-keletre Máré várát és Magyaregregyet a Mézesréten át egy varázslatosan szép völgyben utazva közelíthetjük meg.Csak 15 kilométerre van a gyógyvizével csalogató Magyarhertelend,néhány kilométerre odébb Orfű,de Hosszúhetény gyönyörű szőlősorai,Síkonda gyógyvize és a Hármas-hegy lábánál kezdődő tájvédelmi körzet is számtalan látnivalót kínál,kirándulásra csábít. Aki veszi a fáradságot,és városközpontban lévő múzeumba is ellátogat meggyőződhet arról,hogy ezt a tájékot a Mecsekben belül talán legösszetettebb földtani szerveződés jellemzi.Ma a milliárd tonnára becsülhető szénvagyona a Jura-korban keletkezett,a kőszéntelepi rétegek perec alakú félkört írnak le Pécs-Vasastól kezdve Komlón át Mecseknádasd-Ófalu térségéig.A hegység kiemelkedése,a várost északkeleti-délnyugati irányban kettéválasztó törésvonal már krétakori képződmény.Később vulkanikus erők,miocénkori láva is itt hagyja üledékét.Az a megtermett láva ez - a szürkéskék amfibolaandezit -,melyet ma is bányásznak,hiszen 300kg/négyzetméter körüli nyomószilárdsága révén az út- és a vasúti pályatestek országszerte keresett,kiváló építőköve.Hazánkban csak itt,Komló határában,a szállodájáról is egyre ismertebb Köves tetőn található nemes kőzeteink egyike,a csengő hangú,márványosan szép fonolit,amely krétakori vulkanizmus emlékét őrzi. A város éghajlata éves átlagban 10,5 Celsius fok,másfél-két fokkal hűvösebb,mint a délen lejtökön megyeközponté.Kökönyös a legmelegebb,Síkonda gyógyító levegőjű völgye a leghűvösebb a környéken.A csapadék éves átlaga mérsékelten nedves klímát jelöl.A komlói medence a mikroklímák változataiban az ország egyik legsokszínűbb tája,hideg-zugokkal, gyorsan felemelkedő déli tejéltökkel,korán beköszöntő tavasszal. Ez a klíma határozza meg állat- és növényvilágát is,olyan ritkaságokkal,mint a Meleg-mányi völgyben lévő vakrák,a lepkefélék sokasága,míg flórája déli dombtetőkön a cseres-tölgyesek,a párás zugokban a virágos kőris,a bükkfélék jellemzők.A mocsaras réteken perjefélék,kankalin,hóvirág,páfrányok díszlenek. Az egykori csöppnyi falulétezéséről egy 1256.év oklevél tudósít,a település "Villa Compleov"néven említve.Valószínű,hogy a nevét a mesterségesen is termesztet komlóról kapta,ami a XVIII.században már szerepel a község pecsétcímerén.Területén római kori falmaradványokra bukkantak és II.századi leleteket tártak föl.A török csaták után 1687-re csak néhány lakója maradt sz akkori településnek.1720-tól kamarai döntés alapján több faluval együtt özvegy Traun Erzsébet,majd 1749-től Batthyány Lajos birtoka lett,majd ezután - a határjárásokat követő birtokrendezésekkel Komló új területekkel bővült.Megindult a lassú fejlődés,megjelentek az első német telepesek - a mai Czukor,Zagh,Herbert családnevek tanúskodnak erről.A XVII.század végére a pangás évtizedeit a német kézműiparosok és az állattenyésztés fellendülése révén gazdasági pezsgés és ennek megfelelő társadalmi rétegződés váltotta föl.Újabb,előre aligha jósolható nagy változás kezdete az 1812-es esztendő,amikor a Komlót körülvevő dombok egyikén kőszenet találnak.A jobbágyok szaladnak a hírrel Kern József jószágigazgatóhoz,de a kézi kitermelés és a kialakulatlan piac miatt még messze nem kelhetnek versenyre Pécs,Nagymányok,Szászvár,Pécsvárad szénbányáival.és csak 1887-ben készül el a Budapest-Pécs szárnyvonaláról leágazó Komló-godisai vasútvonal is,és csak 1895-ben nyitják meg az első tárót a Somos-tetőn.Az ismeretlen falu szerepe később kezd növekedni,amikor a Dunai Gőzhajózási Társaság Pécs határába teszi át szélhelyét és felfigyelnek az itteni szénvagyonra.A Somogy-tető területén vásárol bányatelkeket,ahova az Adolf,a Szerencs és a Glanzer-tártó is települ,majd ő nyitja meg 1898-ban és kereszteli el a feleségéről Anna-aknának az első igazán jól jövedelmező,függőlegesen mélybe hatoló tárót.A század végére a település 988 lakosának már több mint a felét a bánya tartotta el.1909-ben állami tulajdonba került,termelése megsokszorozódott.Az iparosodás következtében a lakók száma is növekedni kezdett,1929-től Komlósnak a szénenergiára épülő villamostelepe létesül,amellyel a környék növekvő energiaigényét is ellátja. Az 1930-as évek közepétől dinamikusan fejlődő falu jellegében erősen különbözött a környék mezőgazdasági termelést folytató aprófalvaktól,így 1944-ben nagyközségi rangért folyamodott,hogy további fejlődését biztosítani tudja.1951-ben a politikai nyomás,társulva a helyi vezetés becsvágyával segített városi rangra emelni Komlót.Közismert az ötvenes évek voluntarista iparpolitikája,amikor a "szén és acél országa"jegyébe ömlött a pénz a bányavárosba,hogy néhány éven belül átépítsék és korszerüsték a régi aknákat,újakat nyissanak,hogy magas fűtőértékű kokszolható komlói feketeszén a sztálinvárosi vaskosokat táplálja.A Kossuth I.,Kossuth II.,Béta- és szános más akna ekkor,a komlói szénmedence a 60-nas évekre már több mint a felét adta sz egyesített mecseki szénbányák termelésének.Állástalan fiatalok,földnélküli parasztok,kiskeresetűek próbálnak Komlón szerencsét,ahol a fiatal házasok,a földalatti munkát vállalók jó-részét lakás is várja.A népesség ugrásszerűen nő,a második világháborúban kevesebb négyezer lakost számláló településnek a várossá avatás utáni években - például 1954-ben - már 18.175 lakosa van,1956-ban 22 ezer.lélekszáma 1980-ban haladja meg a 30 ezret,és 1987-ben 32629 fővel tetőzik.Az ötvenes évektől kezdődően óriási lendülettel folynak a lakásépítések,születnek a lakótelepek,utak épülnek,gondot fordítanak a közlekedés megszervezésére,üzletek nyílnak - a város teljes körű ellátása kiemelt politikai feladat volt. Kökönyös,Kenderföld,később Szilvás városrész épül fel 1981-ben,utolsó liász-program jegyében is hozzákezdenek egy lakótelep építéséhez - Körtvélyes,amely a Dávid-föld és Síkonda közötti fátlan lankán hirdeti a szénvagyonhoz kötött fejlődés hurráoptimizmusát.A zöldövezeti gyűrűt nyugaton-délnyugaton Mecsek-falu és Dávdföld,keleten a gesztenyés városrész,nyugatra-északnyugatra Komló-Mecsekjánosi és kisbattyán jelenti.Somág Szilvás ,"zöldövezete",Síkonda,a völgyszorosba lévő kis halastóval,Komló hagyományos üdülőövezete,termálvizes,ezekben az években újjáépülő,csodálatos környezetben lévő stranddal,a rehabilitált bányászok szanatóriumával,tőkeerős gazdára váró irodalmi alkotóházzal,melyben az utóbbi években számos határaikon túl élő magyar író is dolgozott.A város lélekszáma a bányászbetárások hatására csökkenni kezdett.A rendszerváltás után,a Mecseki Szénbányák felszámolásával a Dél-Dunántúl legnagyobb ipari vállalata szűnt meg.Nyomában több prosperáló gazdasági társaság alakult,elsők közt a Komló-Altáró területén.A Komló-Altáró még nagyszabású rekonstrukcióra vár,számos kiaknázatlan lehetőségét jelzi,hogy ugyanitt 56 Celsius fokon növelhető vízhozamú termálkút is található. Az önkormányzat a Kisbattyányhoz vezető völgyben olcsó közművesített telkek sorával várja a befektetőket,s noha a város úthálózatát korszerűsíteni kellene,átmenő forgalmát a kilencvenes évek közepén a benzinkutak elszaporodása is jelzi.A közelmúltban fejeződött be a gázvezeték-építés,a XXI.század számos befektetési lehetőséget kínál a városban.A központnak a nagyjából északnyugat-délkeleti irányú Kossuth utcát tekinthetjük,egyik forgalmas csomópontján a Városház térrel.Ha Pécsről érkezünk,vasúti sín keresztezi utunkat mielőtt a téren érnénk - a sorompó után közvetlenül jobbra a postával,balra a kereskedelmi és hitelbank helyi fiókjával.A Komlón "Pártok háza"néven ismert épület múzeum és könyvtár.Földszintje pártok,a helyi vöröskereszt és a városi újság székhelye is.Demokratizálódó közéletre jellemző,hogy igen aktív cigány és német kisebbségi önkormányzat segíti a helyi önkormányzat munkáját,amely a bányabezárásokkal fokozódó munkanélküliség és a rászorultak magas száma miatt kettőzött teher a város számára,még ha ezt a társadalmi folyamatot egy gyorsan kiépülő szociális intézményhálózat - családsegítő szolgálat,albérlők háza,hajléktalan szállás - is követte.Balra kanyarodva elhaladunk az 1997-ben belűről felújított városháza és a szomszédságban lévő Béke szálló mellett.A két uniformizáltságban sem olyan csúnya "szocreál"épület pihenőparkot fog közre,kis fekete-márvány medencével,amelynek közepén a tér egyik ékessége,Bocz Gyula Hosszúhetényben élő szobrászművész gyönyörű szobra áll szibériai fehér-márványból.Szemben,az egykori "csille"-sor üzletek sorát jelenti ma is,de már Csille Áruház nélkül,ahol presszó,könyvesboltok,butikok váltogatják egymást,míg a beépített emeleti passzázs egyik nagy vendéglátóhelyén a legkorszerűbb bowlingpályák,biliárd várják a kikapcsolódni vágyókat.Tovább haladva délkeleti irányba,távolabbról fehérlik ide a hívek akaratából és összefogásával 1937-ben felépített egyszerű formájú katolikus templom.A közelében református templom is van,míg a XIV.századi kőtemplom a közeli Hagymás-dűlőben lévő romai a török hódoltság pusztításainak szomorú emlékét őrzik. Mielőtt a templom térre érnénk,baloldalon a városi rendelőintézet,az OTP helyi fiókja és a Zengő Áruház előtt vezet el az utunk.A Kossuth utca másik"partján",a Tízemeletes épülettömb földszintjén utcára nyíló üzletsor - takarékszövetkezeti fiók,fényképész,optikus cégtáblája olvasható.Majd ismét kiszélesedik az utca ahol a buszpályaudvar üvegfalú várótermét zöld sziget takarja el a tekintetünk elől.Balra előttünk magasodik a lépcsősen tagolt Piramis-ház - a Komlói "vízesés"-ház - a város egyik,a modern,mai építészet reprezentáló nevezetessége. Néhány perc séta,és az Erkel Ferenc Zeneiskolához,a Színház- és Hangversenyteremhez érkezünk.Ez utóbbi auláját Meiocco Miklós szobrász híres féldomborműve,a József Attila-oltára díszíti.A színház szomszédságában lévő Gyermek- és Ifjúsági Ház előtt találjuk Szent-irmai Zoltán Petőfi-szobrát,ahol Március 15-ét ünnepli a város lakossága.A sorolt intézmények sokat elárulnak a lakosság kulturális vonzalmáról is:a színházszerető Komlóról - amelynek gyakori vendége a kaposvári Csiky Gergely Színház társulata és a veszprémi Petőfi Színház -,élének kóruséletéről,amelynek alapjait Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy teremtette meg.A városközpontban lévő zenei általános iskola a bányászvárosban többször ellátogató Kodály Zoltán nevét viseli,mint arról az intézmény udvarán lévő mellszobor is árulkodik.A hagyománytalan város a zenei életével teremtette legerősebb kulturális hagyományát:neves bányás fúvószenekara van,a tengerentúlra is "elhallatszik"kórusainak hangja.A magas színvonalú kórusének a bányászok,de az egész civil lakosság körében népszerű.Mindennek kifejezője és elismerése a gyerekkórusok 1972.óta kétévenként Komlón megrendezett nemzetközi találkozója is.A Templom tér jellegzetes épülete az egykori bányászkaszinó - melyet akácsor köt össze a templommal-,az ötvenes évektől a legutóbbi időkig Május I.Művelődési Ház néven ismert - klubokkal,az emeleten kiállító- és színházteremmel.Itt található a városi bíróság,a tér fölött zöldbe boruló domboldalon a 190 ágyas kórház is. A városközpont fölött északra ,a Szilvásra vezető domboldalon a tárnák"kapuit" - a föld mélyébe vezető járatait - jelképező emlékmű tiszteleg a vájármunka névtelen áldozatainak,ahol eleji komló napokon és december 4-i Borbála-napon is ünnepséget tartanak.Az emlékmű fölötti,díszfákat,örökzöldeket sorakoztató arborétumban alakították ki a gyerekek közlekedési parkját.A közelbe lévő Kazinczy Közgazdaság Szakközépiskolának világbanki program szerint működő hatosztályos tagozata felsőfokú közgazdász-technikusokat képez.Ezen kívül általános iskolája van komlónak.A turisták a városközpontban a Béke Hotelt Domb panziót,a mánfai völgyben Bánbusztanya apartmanjait,a hosszúhetényi út mentén a festői környezetű,szaunát kínáló Hotel Köves tetőn vagy a Síkonda melletti Takács-tanyát választhatják szálláshelyül.Turistautak kiindulópontja az alig 3 kilométerre lévő Síkonda is,ahol 419 méter mélyről feltörő termálvíz,újjáépülő uszoda,szubalpikus völgy ölében megbújó horgásztó,üdülök sora és a Mecsek Tours motele,15 házból álló kempingje várja a pihenni vágyókat.Ebben a völgyben van az említett irodalmi alkotóház is,valamint a Kaposvárra vezető út túloldalán a Takács-tanya,lovaglási lehetőséggel.A város sportéletét hírből is ismerni olimpikon gyaloglói,futói révén,de fényes múltja van ökölvívósportjának is.Ma a küzdősportok közt alkalmanként a karatéban érnek el komoly sikereket.A csapatsportokban sem kell szégyenkeznie Komlónak,a kézilabdások az élvonalt erősítik,a női kosarasok és a labdarúgók a nemzeti bajnokság másodvonalának élmezőnyében vannak,az 1949-ben a másodosztály Asztalos-csoportjának ezüstérmese lett.A harmadik évezredre készülő Komló,a fekete gyémánt hajdani fővárosa a Mecsek festői üdülőhelyitől övezve várja vendégeit. I. katonai felmérés 1763 - 1785 -ig. II. katonai felmérés 1806 - 1869 -ig. III. katonai felmérés 1869 - 1887 -ig.
free counters Egy klub
free counters Egy klub
free counters Egy klub
free countersEgy klubegyklubKépgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!