BejelentésEgy Klub
Gólyák,egyéb állatok,utak,városok élőbe live:Futások,kerékpárok,túrák

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Szentlőrinc akkor és most képek illusztráció a város életéről múltjáról


Látogató számláló
látotagó olvassa a lapot.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Share
FIGYELEM!ez az email címem ahova lehet képeket Szentlőrincről küldeni képeket mindenképpen Szentlőrincről és a környékéről küldjetek képeket legyen télen,tavasszal,nyáron,ősszel,régi esetleg ma készített kép!
A levélcímem:
southpark2@citromail.hu
Egy klub
Techno4everÉLŐ:LIVE Techno4ever Radio NÉMETORSZÁG A Legjobb Techno zenék és live Mixek, a legjobb DJ-ktől, éjjel-nappal a 24 órájában. Egy klub
VÁROS A FŐUTAK TALÁLKOZÓPONTJÁN SzentlőrincEgy klub
Egy klub
Egy klub
Az Ókor völgyében fekvő,kedvező táli adottságokkal rendelkező Szentlőrinc minden bizonnyal a jövő,a még kiaknázatlan lehetőségek városa.
Egy klub
SZENTLŐRINC">Pécs és Szigetvár közt fekszik, a közép-nyugat Baranya és a Mecsek-alja-Zselic-Ormánság összekötő városa a 6-os közlekedési út déli oldalán csaknem félúton-a megyeközponttól 20,Szigetvárról 16,Sellyétől észak-keletre 31 kilométerre.Északi peremével a Bükkösdi-völgyre néz,amely Zseliciség és a Mecsek idáig futó lankáit választja ketté.Nemcsak egy nagy forgalmú,kelet-nyugati irányú közlekedési út határolja,de a Budapest-Pécs vasúti fővonal valamint a Sellye,Szigetvár és Barcs felé vezető szárnyvonalak is itt kereszteződnek,hogy összekösse a sorolt városokat Budapesttel.A település északot is összeköti déllel,a somogyi-észak-baranyai kis-régiót az Ormánsággal és a déli határ-átkelőhelyekkel.Budapesttől való távolsága műúton 218 kilométer.Vasúton akár Intercity járattal is könnyen elérhető.A kiváló megközelítési lehetőség óriási előny a bel-és külföldi turizmus,de a befektetők számára is.
Szentlőrinc térkép
View Larger Map Egy klub
Kisváros a Mecsek lábainál Egy klub
SZENTLŐRINC">Déli szegélye az Alföldet idéző Ormánsági-központi övezete sík.Lefolyó vizeit a Dráva gyűjti össze.Területe 2709 hektár,lakóinak száma a második évezred végén 7300.Éghajlatában a Dráva-menti síkságra jellemző magas napfénytartam a meghatározó-a Dunántúlon itt a legkevesebb a felhős napok száma-,de a délről érkező mediterrán légtömegek kedvező hatására is melegebb a nyár az országos átlagnál-20-25 kánikulai napot számlálnak éy a élt is enyhe.A tájé íratlan históriájának első emlékeit a vonaldíszes kultúra 6000 éves leletei jelentik.A bronzkorból 72 sír őrzi a pannonok és a kelták kultúráját.Az Ókor-parti település neve Árpád-kori eredetű,egy 1235-ben kelt oklevél a keresztes lovagok folyó partján alapított rendházára utal:S.Laurency de Wkur.1312-től,a keresztes lovagrend feloszlatásától johannita hiteles hely,1332-től pedig önálló plébániás hely.A mohácsi csatavesztés követő hadi átvonulások során több alkalommal válik tűz martalékává.1550-ben már város Szent Lőrinc,közigazgatási központ(náhie)a Pécsi Vilajetben.
Egy klub A török hódoltság megszűntével a város és környéke Breuner Siegfrid,udvari kamarai elnök kezére kerül.Esterházy Miklós főherceg a XVII.század közepén teszi a területen lévő birtokai centrumává.1773-ban járási székhellyé és az eperjesi kerület központjává választják.Az eszerházy-család 1696-1717.között építteti azt a barokk kastélyt a temlom terén melyet azóta többször átépítettek és az 1995-ben befejezett utolsó felújítása óta diákotthon.Szentlőrinc,amely 1862-től 13 községet ellátó körjegyzőség,1868-tól jelentős vasúti állomáshellyé később csomóponttá vált.Ez utóbbi rangját mindmáig őrzi.Gazdasági-társadalmi fejlődése a dualizmus időszakában fellendült,a két világháború viszont jelentős visszafejlődést okozott a kibontakozóban lévő tlepülésen.1949-ben a Sellyei járás kialakításával még székhely-szerepétől is megfosztották,sőt Pécshez csatolták. Egy klub

A posperitás beköszöntére sokat kellett várni.1996.július elsején azonban elkövetkezett a régen várt közigazgatási szereoválalás Szentlőrinc életében:446 év múltán másodszor is elnyeri városi rangját.A kisvárosba érkezőt szillárd bukolatú utak,falusias,de szolgáltatásait tekintetve pezsgő településközpont fogadják.Öt lakásból háromnak van tlefon,de a kétezres vonalas konténnerközponttal a hálózat tatszés szerint bővíthető.Közmüves ivóvíz-ellátása megfelel a mai követelményeknek,és a családi házak kontrasztjaként lakótelepek révén növekedő város korszerű távhőszolgáltatassal-paktura üzemű fűtőművel is rendelkezik.Néhány éve még csak 54 százalálékos volt a csatornahálózatba kapcsolt lakások száma Szentlőrincen,ma e tekintetben is áttörés várható,nagyberuházás befejzése előtt állnak,amivel a cstornahálózat kiépítettsége százszázalékossá válik az 1998-ban kiépült földgázhálózat mellet.
Egy klub
A minden évben megrendezett,mára nemzetközivé fejlődött Szentlőrinci Gazdanapok is jelzik,hogy a tájékra a változó aranykorona értékű földek ellenére a mezőgazdasági termelés volt mindig jellemző.A helyi két nagy termelőegység a rendszerváltás után darabjaira hullott,a közel ötezer hektár a felére csökkent,amelynek intenzív művelésén ma Pannonmező Rt.,az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola,néhány társas vállalkozás és több mint száz kistermelő osztoszkodik.Malomiparának hagyományai 1695-re nyúlik vissza,hírmondóját a raktározásra szakosodot Konkordia Rt.és a Bicsérdi tulajdonú,de hagyományos malomipari tevékenységet folytató Szentlőrinci Malom jelenti.A térséget ellátó egyik sütőüzemet a helyi Pannonmező Rt.üzemelteti,másik a Papp Pékség.
The Line Pécs - Dombóvár (Nr 40.) Part1 Egy klub
A fővárosi Kézműipari Vállalat révén kesztyű-,illetve cipőfelsőrész-készítő üzem,a Nina Cipő Kft., illetve a munka-és védőruha varró Lőrintex Kft.ad munkát a helyi asszonyoknak a termelőiparban.Szentlőrinc számos kedvező adottsága szolgálhat az idegenforgalom fejlődésének alapjául.Természeti környezete a külömböző tájegységek találkozópontjában elfolalt helye miatt igen izgalmas.Természeti adottságai mellet azomban nem feledtkezhetünk meg kítűnő közlekedési helyéről sem hisz a már körülírt vasúti és közúti csomópont az övező kisrégiók falusi és ökoturizmusánsk kiindulópontjává és végállomásává teszik.Hatalmas területű szőlő-és gyümölcsültetvényei a környékbeli falvak hegyközségi vonulatához kapcsolódava a rajtuk végighúzódó Zselici kék túra útvonalában a borturizmus kistérségi kezdetét jelentik.Termárvízű strandjának úszómedencéje nemcsak az úszás oktatásnak,hanem a felüdölésnek is kedvelt helyszínéül szolgál a térségben.Valamennyi sportlétesítménye,így a sportpályák a sportcsarnok,a golfpálya,a tekepálya a helyi és a vendég sportegyesületek,szakosztályok versenyei és baráti találkozói,valamint a kikapcsolódni vágyók számára nyújt sportolási lehetőséget.A térség idegenforgalmi adottságainak feltárására és mind teljesebb körű hasznosítására alakult a Szentlőrincen és 17 környező faluban működő Mecsekalja Térségi Egyesület,mely turistatérképet készittetett a Mecsekalja és az Ormánság társulásainak területéről.Szentlőrinc számos műemléke és helyi védettségű épületei mellet a falusi népi építészet tárgyai emlékeivel is rendelkezik.Múzeuma a város és környéke múltját bemutató ásatási leletekkel,a paraszti élet használati eszközeivel,a településfejlődésének dokumentumaival áll a kirándulók,iskolai csoportok rendelkezésére.A főutak találkozópontján fekvő városban,ahol még az IterCity is megáll,szívesen látott vendég minden utazó. Egy klub

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE A mai Gyöngyvirág utca és környéke a századforduló táján Szentlõrinc község része volt. Az 1870-es években ugyanis Szentlõrinc-puszta egyes parcellázásra alkalmas területei eladásra kerültek. Földbirtok-tulajdonos lett gróf Lónyai Menyhért pénzügyminiszter is, akinek kezdeményezésére a Szála-erdõ nevû tölgyerdõ helyén villatelep létesült. Tulajdonos lett Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója, Eötvös Loránd fizikus, Molnár Ferenc író és felesége, Fedák Sári színésznõ is. Az épületek egyike a Göngyvirág utca 41. szám alatti villa, a Szent József és Szent Lõrinc Otthon, mely a karitatív segítés legnemesebb színhelye volt. Itt mûködött a Jézus Isteni Szívérõl nevezett karmelita apácák fiúnevelõ-intézete és árvaháza. Ezek az apácák többnyire németajkúak voltak (Németországból jöttek), itteni fõnöknõjük Puskás Tivadar feltaláló testvére, Puskás Etelka volt. Az ország különbözõ részeibõl származó világháborús hadiárvákat, szegény sorsú fiúgyermekeket vettek gondozásukba. A nevelõotthon és a zárda fenntartásáról egyrészt a hatóságok és az egyházak, másrészt módosabb magánszemélyek gondoskodtak. A gyönyörû, évszázados tölgyekkel díszített, kerttel körülvett úrilak szép környezetet biztosított védenceiknek. 1916-ban az otthont kápolnával bõvítették, melyet az épületen belül (a jelenlegi földszinti elõtér helyén) alakítottak ki. 1917-ben a fõépület a kápolnával együtt teljesen leégett. Egy kõbányai építész nemes lelkû adományából, saját költségén felépíttette a kápolnát a zárdahelyiség fogadótermeivel együtt, valamint a szerzetesnõvérek hálóhelyiségét is.
Wild Horses Egy klub
Az elsõ világháborús években az önfeláldozó munkát végzõ nõvérek gyakran saját élelmezésükrõl mondtak le védenceik érdekében. Az 1919-es forradalmi idõkben mindennaposak voltak a zaklatások, a helybeli (kommunista) megbízottak "modernizációs" törekvései. A kápolna 1928-ban és 1929-ben egy-egy harangot kapott, melynek hangja a fák közül mindennapos szentmisére hívta a környék hívõit. A kertben 1930-ban, közadakozásból Szûz Mária-barlang is épült. A II. világháborút követõen , az államosítások és a szerzetesrendek feloszlatása (1950) után az iskola állami tulajdonba került. Ezután Ságvári utcai Általános Iskolaként mûködött. A rendszerváltozás (1989) után, az egyházi ingatlanok folyamatos visszaadásával lehetõvé vált az épület újbóli egyházi tulajdonba vétele. Ekkor az iskola a pestszentlõrinci Fõplébánia fennhatósága alá került. Így kezdhette meg 1993 õszén elsõ tanévét a Szent Lõrinc Katolikus Általános Iskola. Intézményünkben jelenleg 8 évfolyamon, 2-2 párhuzamos osztályban 270 gyerek tanul. Az épületünk már kezdetben is szûknek bizonyult, így 1995-96-ban egy emeletet építettek rá. Ezáltal 6 tanteremmel, kápolnával, könyvtárral, olvasóteremmel, számítástechnika-teremmel bõvült az iskola. Létrejött a tornaépület, késõbb az udvari tornapályákat is korszerûsítettük. Hogy miben vagyunk mások, mint a többi kerületi iskola? Órarendbe beépített hittanórák, iskolamisék nagy egyházi ünnepeken, osztálymisék kéthavonta, ima tanítás elõtt, után, reggeli áhítatok hetente, évente lelkigyakorlat tanároknak és gyerekeknek, rózsafüzér, szentségimádás, keresztút, zarándoklat, sportnap tábori misével, Szent Lõrinc-nap.
Egy klub
Hagyományaink: kerületi tanulmányi versenyekbe való bekapcsolódás, egyházmegyei matematika, angol verseny szervezése, nyári táborozás a Mátrában, Ágasváron. A leendõ elsõ osztályosok számára játékos foglalkozásokat szervezünk, itt ismerkedés a tanító nénikkel, szülõi tájékoztató az iskola lelkiségérõl, követelményeirõl, szokásrendjérõl. Karácsonyi ajándékcsomagok összeállítása a szomolyai iskolásoknak. Hagyományörzõ-, sport-szakkörök, diákhangverseny, családi délután, szülõk bálja, úszás, könyvtárlátogatás, stb. Iskolánk történelmi múltja, Istenbe vetett bizalmunk a csüggedések idején is reményt jelent számunkra egy jó színvonalú keresztény iskola mûködéséhez. Kérjük ehhez Istenünk segítségét és áldását!
Egy klub
heavy snow in Szentlőrinc - Hungary Egy klub
Egy klub
Nox - Szeretetlánc Egy klub
Egy klub
Dj Lotters - Almodom Egy klub
Sebesség Teszt ezzel az internet szolgáltató által be ígért sebességét tudod ellenőrizni!


(c) Sebesség Teszt

Egy klub
Sebesség Teszt Sebesség Teszt Egy klub
Egy klub
free counters Egy klub
free counters Egy klub
free counters Egy klub
free countersEgy klubHÁTTÉRKÉPEK http://img3.iwiw.hu/0303//user/01/23/66/48/1/user_12366481_1302619373054 http://img3.iwiw.hu/0302//user/01/23/66/48/1/user_12366481_1290443042920 http://img2.iwiw.hu/0203//user/01/23/66/48/1/user_12366481_1302619392343Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!